Устойчивост

През 2012 г. добавихме към нашия корабен парк първия хибриден шлеп: „Duandra“, 110 х 16,20 метра. Корабът е оборудван с два основни двигателя Volvo, като всеки от тях генерира 750 к.с. След съединителя е монтиран електромотор 475 к.с. В носа са разположени 2 генератора Volvo, всеки от които може да генерира до 680 к.с. Корабът е не само по-икономичен, защото може да плава в три работни режима, но е и напълно пригоден за съществуващите условия: плаване с товар или празен, по течението или срещу него.Katalysator

Трите режима на плаване са следните:
— директен дизелов
— дизелово-електрически
— електрически

Корабът е оборудван с каталитичен преобразовател с инжектор за AdBlue и катализатор за окисление на твърдите частици. Остатъчната топлина от двигателите се използва за отопление на жилищните помещения и рулевата рубка (вж. изображението).

В края на 2014 г. корабният парк бе разширен с добавянето на „Mystery“, също хибрид. Корпусът му е точно копие на „Duandra“. Единствената разлика в сравнение с „Duandra“ е, че конфигурацията е променена, за да се внедрят придобитите с времето опит и знания Беше взето решение в „Mistery“ да се монтира нов тип електродвигател, който да се свързва директно с вала на витлото. Това позволява използването на стандартен съединител, което означава, че не е необходим съединител за силоотводния вал.


Конфигурация на двигателя/съединителя и електромотора в „Duandra“

Mystery

Конфигурация на двигателя/съединителя и електромотора в „Mystery“