Кои сме ние?

Александър Дуринк

Изпълнителен директор

Александър Дуринк отговаря за цялостното управление на подразделението.

Дени Вандерс

Управител на корабния парк

Дени Вандерс отговаря за текущото управление на корабния парк на Duraship.

Ерик Изелаар

Специалист по сухи товари

Ерик Изелаар е специалист по сухи насипни товари в район АРА.

Роб Вагтер

Специалист по сухи товари

Роб Вагтер е специалист по сухи насипни товари в район АРА.

Лиза де Рийк

Финансов директор

Лиза де Рийк е финансовият директор на Duraship.