Контакт

Адрес

Duraship B.V.
Sluisjesdijk 145
3087 AG Ротердам
Тел: +31 (0) 10-2940800 (в работно време)

Пощенски адрес

Duraship B.V.
Bourgondischelaan 32
2983 SH Ридеркерк
Имейл: info@duraship.net

Данни за връзка с офиса

Управител на корабния парк
Дени Вандерс
Имейл: dennie@duraship.net
Финансов директор
Лиза де Рийк
Имейл: liza@duraship.net
Координатор по КЗБОС
Йероен ван Мероде
Имейл: qhse@duraship.net
Изпълнителен директор
Александър Дуринк
Имейл: info@duraship.net