Добре дошли на страницата на Duraship!

Duraship B.V. е специализирана в превоза на сухи насипни товари, контейнери и течни продукти по вода. Нашите познания и експертен опит ни правят надежден партньор. Понастоящем корабният парк се състои от 12 кораба. Освен нашите собствени кораби стопанисваме също така и различни други съдове за вътрешно корабоплаване.

Поддържаме корабния парк до най-малката подробност, за да ви предложим възможно най-добрата услуга. С помощта на системата за управление на КЗБОС управляваме нашите дейности и цели в областта на качеството, здравето, безопасността и околната среда. От началото на 2016 г. сме първият оператор на шлепове, сертифициран по (нови) стандартите ISO 9001:2015. Освен това работим в съответствие със стандартите, определени в Управление на танкери и самооценяване (TMSA) и Европейската схема за проверка на шлепове (EBIS).

Наша цел е непрекъснатото усъвършенстване на корабния парк по отношение на околната среда и устойчивостта. Наред с другото за това свидетелства и факта, че ни бе присъдена „Зелена награда“.

Разнообразието на корабния ни парк показва възможността да превозваме всякакви видове продукти. Районът на действие на нашия корабен парк е от АРА (Амстердам, Ротердам, Антверпен) до Швейцария и всички междинни точки.

Освен това нашите екипажи притежават съответните документи, познават правната уредба и гарантират, че всички мероприятия на борда се извършват по безопасен и отговорен начин. Всички наши кораби са сертифицирани като акредитирани места за обучение. По този начин Duraship B.V. допринася за развиването на нови таланти в областта на вътрешното корабоплаване и така за съществуването на нашия любим сектор: вътрешно корабоплаване.

Заедно работим за безопасен, екологосъобразен и ефективен транспорт по вода.

Най-важните и основни ценности в Duraship B.V. са:

   • удовлетворение на клиентите
   • безопасност
   • иновации
   • професионализъм и прозрачност